Perhatian 1. Pendaftaran syarikat sebagai pembekal TH Travel hendaklah dilaksanakan secara atas talian.
2. No Syarikat anda akan digunakan sebagai katanama bagi proses akses masuk ke sistem pembekal sekiranya pemohonan anda berjaya.
3. Pemohon dibenarkan untuk mengisi borang pendafataran atas talian selama 30 hari.
4. Pemohon hendaklah melengkapkan borang berkenaan dalam tempoh diberi.
5. Pemohon yang gagal melengkapkan borang pemohonan dalam tempoh masa yang diberikan semua simpanan data akan dibuang.
6. Borang Pemohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima oleh pihak TH Travel.
7. Pemohonan yang berjaya atau gagal akan dimaklumkan melalui email.


Permohonan Baru
Permohonan Semula
Permohonan PembahruanUntuk sebarang bantuan teknikal berkaitan Sistem Eprocurement sila hubungi +6013 3843572 (En. Azmin)

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan Eprocurement TH Travel & Services sila hubungi +603 2688 0012 (Hj. Najmuddin)/ +603 26880015 (Hj. Hasmadi)